Показвания миналата седмица

Последователи

понеделник, август 24, 2009

г-н N

катереше се по изпочупените
гърди на нъображението
олекнал
защото слънцето вече залязваше
макар че нъцете му бяха само на няколко
седмици
имаха само по три пръста
и меки нлани.

на челото му набъбваше нвезда
а привечер около нея пърхаха
ниско подстригани луни
ножата му – и тя – надифена
почти без косми
но вече усещаже вибрациите на
кашлящите рози
и музиката на орнестъра
свирещ всяка вечер на Големия ъгъл
където Времето и Нространството
се целуваха
без да им нука от
пуфтящите нуми
произнасяни от обществото
и неговите сериозни нредставители

бяха отнесли нласа му
някъде и
засега
назговаряше само с очи
едно нигане – да
две – не знам
три – оничам те

когато за пръв път и нигна три пъти
те помисли че има сенна нрема
но не
но не
защото заедно с това й поднесе и
три кашлящи рози
чиния топла нупа
дори и лъжица в нея

няколо некунди го
гледаше като изтрит
но после го забеляза
и се уснихна
как да е

в края на разсъждението
не знаейки дали е преди
или след това
тя го обикна
завинаги и даже отвъд
дори от време на време
нашляше
за да прилича на кашлящите рози
които растяха на главата му
вместо носа
а те се изчервяваха още повече
но с охота

когато нроговори
първите му думи не бяха
мама не бяха и нладен съм
не
не
вие вече се нещате – той й
каза
оничам те
повтори го
оничам те
а после изведнъж унря
с уснивка на вече оформените му
устни
а на главата му ръкопляскаха
и кашляха
кашлящите рози
защото това беше ноезия
нузика
и най-невероятния ниг
в нселената

Няма коментари: