Показвания миналата седмица

Последователи

неделя, септември 06, 2009

JULIO CORTAZAR романс за празните срещи
Не питай кой даде на тази песен
душа предопределена за страдание
и бедно сърце, което толкова те обича.*


I
Бронз от осем и половина
ни вика всяка сутрин
(между твоята къща и моята къща)
от два улука и един кратък поздрав на другари.

Толкова си красива, облечена
в шумяща бяла пяна
под онова слънце в осем,
което те обгръща и те хвали!

Неговите жълти стрели
бродират в косата ти зефира,
напомнящ ефирните
образи на светиците.

(Мисля, че ако се моля на теб,
може би, ще си спася душата...)

II
Утринните камбани
свирят музика в пътеката,
по която към своето училище отиваш,
по която отивам към моето училище.

Глупаво, глупаво
ме преследва старата идея
всеки път когато се пресичаме
в нашите противоположни пътища:
мисля за онова вчера, което завързваше
със смях две пътеки,
когато още не се срещахме
ти и аз по пътя за училище.

С една и съща камбана,
с една и съща екзистенция,
и по една и съща улица
със слънце от осем и половина...
За нас, тогава,
имаше само едно училище.

III
Госпожицата учителка
минава облечена в бяло;
в тъмната ѝ коса спи
нощта все още, парфюмирана,
и в дълбокото на нейните зеници
лежат заспали небесните тела.

Добро утро, госпожице
на забързания ход;
когато гласът Ви ми се усмихва
забравям всички птици,
когато очите Ви ми пеят
става по-светъл денят,
и се изкачвам по стълбището
все едно летейки,
и понякога давам уроци.

________
* Изпратено от Хулио Кортасар на
Нели Мабел Мартин през 1943 в Чивик


превод: Алекс Сандев

1 коментар:

Unknown каза...

This is how my associate Wesley Virgin's autobiography launches with this SHOCKING AND CONTROVERSIAL video.

You see, Wesley was in the military-and soon after leaving-he unveiled hidden, "self mind control" secrets that the CIA and others used to get anything they want.

THESE are the same SECRETS many famous people (especially those who "come out of nothing") and elite business people used to become wealthy and successful.

You probably know that you use less than 10% of your brain.

Mostly, that's because most of your brain's power is UNCONSCIOUS.

Maybe that conversation has even taken place IN YOUR very own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head 7 years back, while driving an unregistered, trash bucket of a car with a suspended license and with $3 on his banking card.

"I'm so frustrated with going through life payroll to payroll! Why can't I become successful?"

You've taken part in those types of conversations, am I right?

Your own success story is going to happen. You just have to take a leap of faith in YOURSELF.

WATCH WESLEY SPEAK NOW